Avis Legal

Com a conseqüència de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, informem que la pàgina web a la qual ha tingut accés és propietat d’ ELÀSTICS MONTALBÁN S.L., amb domicili en l’Av. Maresme, 51, 1r1a, (08302) Mataró, Barcelona amb NIF B61004792.

Per a qualsevol consulta o dubte poden posar-se en contacte amb nosaltres en info@elasticsmontalban.com o al telèfon 93 7579811.

CONDICIONS D’ÚS

L’accés a la pàgina web d’ ELÀSTICS MONTALBÁN S.L., és gratuït, i està condicionat a la lectura i acceptació de la totalitat dels preceptes que consten en el present avís legal sense cap mena de reserves. En el cas que no estiguin d’acord amb aquests, li demanem s’abstinguin d’utilitzar aquest portal, així com fer un ús il·lícit d’aquest.

Mitjançant la nostra web oferim informació dels nostres serveis, així com una altra informació que considerem pot ser del seu interès.

En qualsevol moment podem modificar la presentació i configuració del nostre lloc web, fins i tot suprimir-la de la xarxa, així com els serveis i continguts que oferim, tot això de forma unilateral i sense previ avís. ELÀSTICS MONTALBÁN S.L. es reserva el dret a interrompre l’accés a la pàgina web, en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius de seguretat, de control, per manteniment, per errors de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa.

DRETS D’AUTOR

Aquesta pàgina web és propietat d’ ELÀSTICS MONTALBÁN S.L., i per tant és aplicable el Reial decret legislatiu 1/1996 de 12 d’Abril, per la qual s’aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual. Tots els continguts, textos, dissenys, fotografies i imatges presents en aquest web són de la nostra propietat, o de tercers que han autoritzat l’ús, i estan protegits pels drets de propietat intel·lectual.

L’usuari només tindrà dret a la utilització particular d’aquests, i requerirà una autorització expressa d’ ELÀSTICS MONTALBÁN S.L. per a la seva modificació, reproducció, distribució i de forma especial, la comercialització o fer ús de qualsevol dret que li pertanyi al seu titular. La infracció de qualsevol dels drets citats pot constituir una vulneració de les presents condicions, així com un delicte castigat d’acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal.

CONDICIONS D’ACCÉS

L’accés a la nostra pàgina web és gratuït i no fa falta cap subscripció prèvia o registre. D’altra banda, per a la utilització de determinats apartats del nostre web, serà necessari la introducció de determinades dades, on estarà perfectament indicat a cada moment els procediments a seguir per a realitzar el corresponent registre.

L’usuari que accedeix a la nostra pàgina web es compromet a respectar les lleis, les normes d’ordre públic i les condicions redactades en aquest avís. L’accés es realitza sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de l’usuari, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que es poguessin causar a tercers o a la nostra organització per la seva conducta indeguda o negligent.

L’usuari té prohibit de manera expressa la utilització i l’obtenció dels serveis i continguts oferts en aquesta web, mitjançant procediments diferents als estipulats en aquest avís legal, i si escau a les condicions particulars que existissin en determinats serveis.

A causa de la impossibilitat de control en relació a la informació, continguts i serveis que ofereixen altres pàgines web a través d’enllaços, comuniquem que *ELÀSTICS MONTALBÁN S.L., queda exempt de qualsevol tipus de responsabilitat per danys i perjudicis de qualsevol tipus, que es puguin derivar de l’ús per part de l’usuari de les pàgines web descrites alienes a la nostra organització.

L’existència d’enllaços en llocs web aliens a la nostra, no implica en cap cas l’existència de relacions comercials o mercantils amb el titular de la pàgina web on s’estableix l’enllaç, ni l’acceptació per part d’ ELÀSTICS MONTALBÁN S.L., dels seus continguts o serveis.