Política de Privacitat

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES (RGPD)

RESPONSABLE

El responsable de les dades és: ELÀSTICS MONTALBÁN S.L. – NIF: B61004792 Dir. postal: Av. Maresme, 51, 1r1a, (08302) Mataró, Barcelona Telèfon: 937579811   Correu electrònic: info@elasticsmontalban.com 

No es disposa de delegat de protecció de dades.

FINALITAT

La finalitat de les dades de caràcter personal és en cadascun dels casos, el poder oferir el servei sol·licitat.

Dades recollides a través del formulari de contacte:

Les dades enviades pel formulari tindran única i exclusivament la finalitat de gestionar la seva incidència o consulta, comprometent-se al fet que les dades que es consignin en el formulari siguin veritables, correctes i actuals. Pot modificar les dades enviant un correu electrònic a info@elasticsmontalban.com  o enviant una carta per correu ordinari a Av. Maresme, 51, 1r1a, (08302) Mataró, Barcelona.

Dades recollides a través del formulari de nous clients:

Les dades enviades per aquest formulari tindran una finalitat comercial, de gestió administrativa, comptable i fiscal. Pot modificar les dades enviant un correu electrònic a info@elasticsmontalban.com  o enviant una carta per correu ordinari a Av. Maresme, 51, 1r1a, (08302) Mataró, Barcelona.

CONSERVACIÓ

Les dades personals proporcionades es conservaran durant la relació comercial entre les dues parts i mentre no se sol·liciti la seva supressió per part de l’interessat. Seran conservades conforme als termes legals establerts en matèria fiscal i comptable, utilitzant com a referència l’última comunicació.

DESTINATARIS

Les dades poden ser transferides a tercers, sempre a través d’auditories que validin aquestes dades. En cap cas es facilitaran més dades dels estrictament necessaris per a poder realitzar el tràmit o gestió.

DRETS

L’interessat pot exercir els següents drets:

  • Dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals
  • Dret a sol·licitar la rectificació o supressió
  • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
  • Dret a oposar-se al seu tractament.
  • Dret a la portabilitat de les dades.
  • Dret a retirar el consentiment acordat.

Qualsevol persona té el dret a obtenir la confirmació sobre si en ELÀSTICS MONTALBÁN S.L. estem tractant dades personals que els concerneixen, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és de menester, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats pels quals van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades personals; en aquest cas, únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades personals. En aquest cas, ELÀSTICS MONTALBÁN S.L., deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o en l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Si s’ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Podrà exercir qualsevol d’aquests drets enviant un correu electrònic a info@elasticsmontalban.com o enviant una carta per correu ordinari a Av. Maresme, 51, 1r1a, (08302) Mataró, Barcelona.

DIVERSOS

ELÀSTICS MONTALBÁN S.L., utilitza cookies que quedaran emmagatzemades en el seu ordinador. Les cookies són petits arxius que el nostre ordinador envia al seu, però que no ens proporciona informació ni sobre el seu nom, ni de qualsevol de les seves dades de caràcter personal. ELÀSTICS MONTALBÁN S.L., podrà modificar, sense previ avís, la informació continguda en aquest lloc web, així com la seva configuració i presentació.

ELÀSTICS MONTALBÁN S.L., es compromet a NO REALITZAR PUBLICITAT ENGANYOSA a través d’aquest mitjà de comunicació.

Per aquest motiu, a aquest efecte, no seran considerats com a publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que es puguin trobar en els continguts de les diferents seccions o plans de la pàgina web d’ ELÀSTICS MONTALBÁN S.L., produïts com a conseqüència d’un manteniment o actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda en aquestes seccions o plans. ELÀSTICS MONTALBÁN S.L., com a conseqüència del que es disposa en aquest apartat, es compromet a corregir els errors tan aviat com tingui coneixement.